คอนเซปต์
สำหรับลูกค้า

ภาพภายในร้าน
 • 1999.4
 • เมษายน เปิดร้านซาลอน LIPPS ที่ B1F ฮาราจุกุ
 • 2001.2
 • กุมภาพันธ์ เปิดร้านซาลอน LIPPS ที่ 2F ฮาราจุกุ
 • 2003.5
 • พฤษภาคม ขยายร้านซาลอน LIPPS ที่ B1F ฮาราจุกุ
 • 2005.7
 • กรกฎาคม เปิดร้านซาลอน LIPPS ที่อาโอยามะ
 • 2006
 • ผลิตแชมพูและครีมนวดผมของ LIPPS
 • 2007
 • ผลิต L08 สไตล์ลิ่งแชมพู
  L08 ทรีทเมนต์
  L08 แมทฮาร์ดแว็กซ์
 • 2008
 • ผลิต NIAWASE นูแอนซ์ มูฟแว็กซ์
 • 2009.1
 • มกราคม เปิดร้านซาลอน LIPPS ที่คิจิโจจิ
 • 2009.6
 • มิถุนายน ย้ายร้านซาลอน LIPPS ที่ 2F ฮาราจุกุ
 • 2009.6
 • มิถุนายน เปิดร้านซาลอน LIPPS ที่โอโมเตะซันโด
 • 2010
 • ผลิต L11 สไตล์ลิ่งแชมพู
  L11 ไลท์มูฟแว็กซ์
 • 2012
 • ผลิต L12 ฟรีคีพแว็กซ์
 • 2012.11
 • พฤศจิกายน เปิดร้านซาลอน LIPPS ที่ annex คิจิโจจิ
 • 2013
 • ผลิตแชมพู COOL BLAST สไตล์ลิ่ง
  L14 ฟรีฮาร์ดแว็กซ์
  L14 กลอสมูฟแว็กซ์
 • 2014.10
 • ตุลาคม เปิดร้านซาลอน LIPPS ที่ฟุตาโกะทามากาว่า
 • 2014.11
 • พฤศจิกายน เปิดร้านซาลอน LIPPS ที่ฮาราจุกุ
 • 2015.5
 • พฤษภาคม ขยายและตกแต่งร้านสาขาฮาราจุกุใหม่
 • 2015.5
 • พฤษภาคม ผลิต L16 เคลย์เฟสวอซ
 • 2015.8
 • สิงหาคม ผลิต L16 ฟรีฮาร์ดเจล
  L16 ฮาร์ดบลาสต์แว็กซ์
  LIPPS ฮาร์ดบลาสต์แว็กซ์
 • 2015.11
 • พฤศจิกายน เปิดร้านซาลอน LIPPS ที่โอมิยะ